True
Биокамин Elliot 1200
3'350'000.00 ₮ 3'350'000.00 ₮ 3'350'000.00 ₮ 3350000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:................................3.5 л
Өнгө:.........................................Хар
Хэлбэр:....................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:...................................400х1200х176 мм
Гүн:...........................................176 мм
Өндөр:......................................400 мм
Өргөн:.......................................1200 мм
Галын шугам:..........................600 мм
Орц:..........................................Нунтаг бүрсэн ган
Төрөл:......................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:....................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Elliot horizontal 900
2'530'000.00 ₮ 2'530'000.00 ₮ 2'530'000.00 ₮ 2530000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:..........................................2.5 л
Өнгө:...................................................Черный, Металлик
Гүн:.....................................................176 мм
Өндөр:................................................400 мм
Өргөн:.................................................900 мм
Хэлбэр:...............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:.............................................400х900х176 мм
Галын шугам:....................................400 мм
Орц:.....................................................Нунтаг бүрсэн ган
Төрөл:.................................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:...............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Elliot 1200 цагаан хүрээтэй
3'350'000.00 ₮ 3'350'000.00 ₮ 3'350'000.00 ₮ 3350000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:................................3.5 л
Өнгө:.........................................Цагаан
Хэлбэр:....................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:...................................400х1200х176 мм
Гүн:...........................................176 мм
Өндөр:......................................400 мм
Өргөн:.......................................1200 мм
Галын шугам:..........................600 мм
Орц:..........................................Нунтаг бүрсэн ган
Төрөл:......................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:....................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Elliot 1500 Long
5'170'000.00 ₮ 5'170'000.00 ₮ 5'170'000.00 ₮ 5170000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:.........................................5.8 л
Өнгө:..................................................Хар
Хэлбэр:.............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:............................................650х1500х176 мм
Галын шугам:...................................1000 мм
Орц:....................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган
Төрөл:................................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглат төрөл:................................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Elliot horizontal 1500
4'150'000.00 ₮ 4'150'000.00 ₮ 4'150'000.00 ₮ 4150000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:............................................5.3 л
Өнгө:.....................................................Хар, металлик
Гүн:.......................................................176 мм
Өндөр:..................................................650 мм
Өргөн:.................................................1500 мм
Хэлбэр:................................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:...............................................650х1500х176 мм
Галын шугам:......................................900 мм
Орц:......................................................Нунтаг бүрсэн ган
Төрөл:..................................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:...............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Elliot 1800
5'170'000.00 ₮ 5'170'000.00 ₮ 5'170'000.00 ₮ 5170000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:...............................6.3 л
Өнгө:........................................Хар
Хэлбэр:...................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:..................................650х1800х176 мм
Галын шугам:.........................1100 мм
Орц:.........................................Нунтаг бүрсэн ган
Төрөл:.....................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:...................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Sirius 900 Long
3'550'000.00 ₮ 3'550'000.00 ₮ 3'550'000.00 ₮ 3550000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:...................................3 л
Өнгө:............................................Хар, Металлик
Хэлбэр:........................................Прямоугольный
Хэмжээ:......................................400х900х176 мм
Галын шугам:.............................500 мм
Орц:.............................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган
Төрөл:.........................................Ханны суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:.........................Мануальный (Гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Flagman 700
3'450'000.00 ₮ 3'450'000.00 ₮ 3'450'000.00 ₮ 3450000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:........................................2.5 л
Өнгө:.................................................Черный
Хэлбэр:.............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:............................................315х715х181 мм
Галын шугам:...................................400 мм
Орц:...................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган
Төрөл:...............................................Суурилуулдаг
Ашиглалт төрөл:.............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Quarter 900 черный
2'880'000.00 ₮ 2'880'000.00 ₮ 2'880'000.00 ₮ 2880000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:..............................................2.5 л
Өнгө:.......................................................Хар
Хэлбэр:..................................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:.................................................450х900х280 мм
Галын шугам:........................................400 мм
Орц:........................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатаасан шил
Төрөл:....................................................Шалны
Ашиглалт төрөл:..................................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Fidero 900 черный
2'880'000.00 ₮ 2'880'000.00 ₮ 2'880'000.00 ₮ 2880000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:...............................................2.5 л
Өнгө:........................................................Хар
Хэлбэр:....................................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:...................................................700х900х342 мм
Галын шугам:.........................................400 мм
Орц:.........................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатаасан шил
Төрөл:.....................................................Шалны
Ашиглалт төрөл:...................................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Rubicon черный
900'000.00 ₮ 900'000.00 ₮ 900'000.00 ₮ 900000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:.........................................0.6 л
Өнгө:..................................................Хар
Хэлбэр:.............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:............................................240х240х238 мм
Орц:...................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатаасан шил
Төрөл:...............................................Ширээний
Ашиглалт төрөл:.............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Galea черный
1'030'000.00 ₮ 1'030'000.00 ₮ 1'030'000.00 ₮ 1030000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:.........................................0.8 л
Өнгө:..................................................Хар
Хэлбэр:..............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:.............................................255х360х200 мм
Галын шугам:...................................160 мм
Орц:....................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатуурсан шил
Төрөл:................................................Ширээний
ашиглалт төрөл:..............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Galea белый
1'030'000.00 ₮ 1'030'000.00 ₮ 1'030'000.00 ₮ 1030000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:.........................................0.8 л
Өнгө:..................................................Цагаан
Хэлбэр:..............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:.............................................255х360х200 мм
Галын шугам:....................................160 мм
Орц:....................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатуурсан шил
Төрөл:................................................Ширээний
ашиглалт төрөл:..............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Quant metall черный
920'000.00 ₮ 920'000.00 ₮ 920'000.00 ₮ 920000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:...........................................0.6 л
Өнгө:....................................................Хар
Хэлбэр:...............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:..............................................255х230х230 мм
Орц:.....................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатуурсан шил
Төрөл:.................................................Ширээний
Ашиглалт төрөл:...............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биокамин Quant metall белый
920'000.00 ₮ 920'000.00 ₮ 920'000.00 ₮ 920000.0 MNT
Тодорхойлолт
Багтаамж:...........................................0.6 л
Өнгө:....................................................Цагаан
Хэлбэр:...............................................Тэгш өнцөгт
Хэмжээ:..............................................255х230х230 мм
Орц:.....................................................Нунтаг бүрсэн ган, галын хайрцаг - зэвэрдэггүй ган, хатуурсан шил
Төрөл:.................................................Ширээний
Ашиглалт төрөл:...............................Мануальный (гар)

Анхаар! Гал асаах шингэн тустай худалдан авна.
Биотопливо Premium 1 литр(шатхуун)
40'000.00 ₮ 40'000.00 ₮ 40'000.00 ₮ 40000.0 MNT
Тодорхойлолт
Шатаах үед үнэр гарахгүй.
байгаль орчинд аюулгүй
Түлш нь давхар цэвэршилт, нэмэлт шүүлтүүртээр ордог.
Онцлог шинж чанаруудын хувьд энэ нь гадаадын аналогиас хамаагүй илүү юм!
Үйлдвэрлэлд зөвхөн байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүнийг ашигладаг.
Биокамин (задгай) зууханд ашиглах зориулалттай.
Шатахууны хэрэглээ нь биокамин (задгай) зуухны загвараас хамаарна.

ZeFire биокамин (задгай) зууханд ашиглахыг зөвлөж байна.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.